ראיון בגלי צה"ל בתכנית "משפחה גרעינית" עם דותן לוי על "דרוש כפר" 12.6.2018 (אברי גלעד ועינת נתן)