לפני החדשות, רשת 13, על פעילות דרך בכלא אופק, 6.9.2018