סיפורים

מדברים מהשטח

 לפניכם דוגמאות ליישומים ולתוכניות חינוך המבטאות את תפיסת-חינוך ‘דרך כפר’ ביום-יום החינוכי בקהילות החינוך השונות. השפה החינוכית המשותפת מסייעת בהגדרת יעדי תוכניות החינוך, בבנייה ושיכלול התוכניות באופן איכותי, מקצועי ומשותף

כפר הנוער נוה עמיאל

טיפול באמצעות שטח

אורט פסגות מגדל העמק

תקשורת במקום ונדליזם

בית יעקב – תהילה

דלתות מדברות

כפר הנוער מנוף

טיולי זריחה

כוכבי המדבר

ממשיכים לעשות טוב ביחד

תיכון עמל TECH IN

הכיתה שלנו

בי"ס אורט מרכז חינוך טכנולוגי עכו

גינון רב דורי

תכנית “ידיים טובות“

אגהוזו שלום - אוקטובר 2012

ביקור

כפר הנוער נוה עמיאל

טיפול באמצעות שטח

אורט פסגות מגדל העמק

תקשורת במקום ונדליזם

בית יעקב – תהילה

דלתות מדברות