דרך כפר יוזמות חינוך בתקשורת

לפני החדשות, רשת 13, על פעילות דרך בכלא אופק, 6.9.2018

לפני החדשות, רשת 13, על פעילות דרך בכלא אופק, 6.9.2018

כתבה על מכינה ישראלית במגזין “נשים”- נובמבר 2017

כתבה על מכינה ישראלית במגזין “נשים”- נובמבר 2017

ראיון בגלי צה”ל בתכנית “משפחה גרעינית” עם דותן לוי על “דרוש כפר” 12.6.2018 (אברי גלעד ועינת נתן)

ראיון בגלי צה”ל בתכנית “משפחה גרעינית” עם דותן לוי על “דרוש כפר” 12.6.2018 (אברי גלעד ועינת נתן)