הרצאה של לרה מנחה במכון חינוך דרך כפר2

התקיימה בפורום : מחנכים מרחוק מרגישים קרוב הנה היא לפניכם, עם – נשמ”ה ענקית וכלים פרקטים להתמודדות עם השנה המיוחדת הזו

More updates

הרצאה של לרה מנחה במכון חינוך דרך כפר2
01/01/2020
דר”ך זום2
18/02/2020
יש לכם פוטנציאל ואתם לא מממשים אותו…
יש לכם פוטנציאל ואתם לא מממשים אותו
03/03/2020
הרצאה של לרה מנחה במכון חינוך דרך כפר
03/03/2020
תכף מתחילים
פורום מחנכים מרחוק מרגישים קרוב פורום מחנכים מרחוק מרגישים קרוב
21/02/2021