שותפות חניכים בחיי הכפר

כפר הנוער הדתי, כפר חסידים

השנה מצאנו את עצמנו מנהלים לראשונה שיח ארוך, מעמיק ומשמעותי על מעורבותם של החניכים בחיי הכפר. לא נכחיש כי דמותו של יאנוש קורצ’אק עמדה לנגד עינינו ברצון לפתח את השיח והעשייה שתבוא בעקבותיו, מתוך הבנה שחשוב להתאים את רוחו של קורצ’אק לרוח הזמן…

התהליך התחיל בפעילות בקבוצות על בניית אמנה. החניכים בחרו להעלות את הנושאים השונים שלטעמם צריכים להוות חלק ממנה ומתוך הרשימה הארוכה נוצרו שלוש קטגוריות מרכזיות בהן בלטו התייחסויות החניכים:

פעילות חינוכית ותרבותית בשעות הפנאי. איכות חיים ניקיון ואוכל. כללי התנהגות, תגובות חינוכית ומסגרת חיים.

שני נציגים מכל קבוצה ניסחו את העקרונות והכללים הנוגעים לכל תחום ואת האמנה הכפרית בכללותה ולאחר מכאן הקמנו שלוש ועדות הפועלות בתחומים שנבחרו.

את הוועדות מוביל נציג מצוות הניהול של הפנימייה וחברים בה נציגים מטעם החניכים, מדריך/אם בית מצוות ההדרכה, עו”ס ונציג צוות צעיר.

הוועדות החלו את עבודתן לאחרונה ואנחנו כמובן מאחלים להם בהצלחה ומאמינים שככל שתחושת השותפות של החניכים תגבר כך הם ירגישו הכי קרוב לבית שאפשר.

sub title story 9

story **

sub title story 9

story *

sub title story 9

story 9

כפר הנוער הדתי, כפר חסידים

שותפות חניכים בחיי הכפר

אלוני יצחק

סדנת התנהלות כלכלית נבונה

יריד שילוב תרבויות

קורס מפקדי תחנות כיבוי והצלה

sub title story 4

story 4

sub title story 2

story 2

sub title story 1

story 1

אורט בית הערבה

הסיפור שלי השורשים שלי

Previous
Next