קורס מפקדי תחנות כיבוי והצלה

יריד שילוב תרבויות

קורס מפקדי תחנות כיבוי והצלה משתלמים ומשכללים את יכולות הפיקוד/חינוך בעזרת כלים של מכון חינוך דרך כפר ?
גאים לקחת חלק בתהליך כבאות והצלה לישראל Israel Fire & Rescue Authority

יריד תרבויות המוצא משלב צדדים מגוונים של כל אחת מתרבויות המוצא של החניכים, כדוגמת: מאכלים, מסורות, ביגוד, מוזיקה וסגנונות ריקוד. כל אלה לצד איסוף והצגת מידע על כל אחת מהן. העבודה על היריד והחוויות שנאספות בו מאפשרות לחניכים לייצר גאווה ותחושת שייכות לתרבות המוצא שלהם ולהכיר את תרבויות המוצא של החניכים האחרים על עושרן וגווניהן הייחודיים.

מטרות:

– לתת במה לכלל התרבויות בכפר ולהציג היבטים שונים של תרבויות העולים.

– לתת לחניכים העולים תחושה של גאווה בהשתייכות לתרבות המוצא הייחודית שלהם ותרומה ייחודית למארג הקהילתי.

תיאור התוכנית ותרומתה לחניכים ולצוות:

הצוות והחניכים החלו לעבוד על הפקת היריד כשבועיים לפני תאריך היעד. כל צוות קיבל על עצמו לעסוק בתרבות מוצא שונה וגייס חניכים מכל קבוצות הגיל השייכים לתרבות המוצא שנבחרה: אתיופיה, רוסיה, דרום אמריקה. קווקז, בלרוס, אוקראינה, רוסיה, מולדובה, לטביה, מרוקו, פרו, ארגנטינה, מרוקו וצ’ילה. החניכים והצוות נפגשו והעלו רעיונות ודרכי ביטוי מגוונות לדוכן התרבות שלהם. היריד הוקם באולם הספורט, וכל צוות הגיע להקים את הדוכן שלו. היה מרגש לראות את החניכים מבשלים, אופים, רוקדים, מנגנים ושרים ומסבירים במלל ובמצגת מהיכן הגיעו ומהם הדברים המייחדים את תרבותם.

צוות הדוכן האתיופי “חיזק” את שורותיו באמא של חניכה משכבת י”א שבישלה מאכלים מיוחדים לעדה ואף עשתה צמות לחניכות, הצוותים מחבר העמים לשעבר ומאתיופיה באו לבושים בתלבושות מסורתיות ובדוכנים של קווקז, אתיופיה ומדינות דרום אמריקה שולבו ריקודים ספונטניים של חניכים ואנשי צוות.

דגשים להפעלת התוכנית וטיפים למחנכים:

  • לאפשר לחניכים לקחת כמה שיותר תפקידים ואחריות על העלאת הרעיונות, הפיתוח שלהם והביצוע שלהם.
  • לייצר צוותים רב-גילאיים של חניכים.

· ליצור כמה שיותר משחקים שמשלבים ידע על התרבויות השונות.

sub title story 9

story **

sub title story 9

story *

sub title story 9

story 9

כפר הנוער הדתי, כפר חסידים

שותפות חניכים בחיי הכפר

אלוני יצחק

סדנת התנהלות כלכלית נבונה

יריד שילוב תרבויות

קורס מפקדי תחנות כיבוי והצלה

sub title story 4

story 4

sub title story 2

story 2

sub title story 1

story 1

אורט בית הערבה

הסיפור שלי השורשים שלי

Previous
Next