הסיפור שלי השורשים שלי

אורט בית הערבה

רציונאל ותיאור:

בעקבות חשיפה ולמידה של הצוות החינוכי בבית הספר את תפיסת חינוך ‘דרך כפר’ זיהינו את הצורך והתפקיד שלנו המחנכים לייצר אצל התלמידים ‘עוגנים בעבר’ ובכך להתייחס לעבר של התלמידים באופן חיובי.

התפקיד שלנו כמחנכים הוא לאפשר לתלמידים זרקור חיובי והזדמנות לחוויית הצלחה וכוח ביחס לעבר המשפחתי והאישי. אצל חלק מהתלמידים שלומדים בבית הספר שלנו ההזדמנות לחיבור אל הסיפור האישי והמשפחתי נחוותה באופן שלילי.

אנו מאמינים כי היכולת והאפשרות לספר את הסיפור האישי ממקום של כח, מנקודת מבט חיובית, היא יכולת שיש לתרגל ולזמן אותה לתלמידינו. היכולת הזו משמעותית להווה ולעתיד.

התוכנית “הסיפור שלי – השורשים שלי”, מתחילה ממקום ניטרלי של האופן בו מסופר סיפור. פתיחה זו נועדה להקנות לתלמידים את הרגישות להבחין כי למעשה כל סיפור מסופר מנקודת מבטו של המספר. ביכולתו של האדם לספר את הסיפור שלו או של האחר מכמה נקודות מבט. המטרה היא לפרוס בפני התלמידים זוויות מבט רחבות של המציאות ולאפשר להם לספר את סיפורם האישי ממקום של כוח ומנקודת מבט של גאווה ומשמעות.

מרכיב תפיסה עיקרי:

  • עוגנים בעבר- העצמת העבר האישי, המשפחתי והתרבותי של התלמידים

מרכיבי תפיסה נוספים:

  • ייצוג אמין של שלמות הורית: -העצמת ההורים בעיני הנער

-זהות המחנך- “מחנך תלת מימד”

  • תיקון הלב- פיתוח חוסן נפשי

נספחים:

  • טפסים, נהלים וכלי עזר.

sub title story 9

story **

sub title story 9

story *

sub title story 9

story 9

כפר הנוער הדתי, כפר חסידים

שותפות חניכים בחיי הכפר

אלוני יצחק

סדנת התנהלות כלכלית נבונה

יריד שילוב תרבויות

קורס מפקדי תחנות כיבוי והצלה

sub title story 4

story 4

sub title story 2

story 2

sub title story 1

story 1

אורט בית הערבה

הסיפור שלי השורשים שלי

Previous
Next