מדברים מהשטח

“טוב מראה עיניים מהלך נפש” לפניכם דוגמאות ליישומים ולתוכניות חינוך המבטאות את תפיסת-חינוך ‘דרך כפר’ ביום-יום החינוכי בקהילות החינוך השונות. השפה החינוכית המשותפת מסייעת בהגדרת יעדי תוכניות החינוך, בבנייה ושיכלול התוכניות באופן איכותי, מקצועי ומשותףטיעחיעיחעחע

sub title story 9

story **

sub title story 9

story *

sub title story 9

story 9

כפר הנוער הדתי, כפר חסידים

שותפות חניכים בחיי הכפר

אלוני יצחק

סדנת התנהלות כלכלית נבונה

יריד שילוב תרבויות

קורס מפקדי תחנות כיבוי והצלה

sub title story 4

story 4

sub title story 2

story 2

sub title story 1

story 1

sub title story 9

story **

sub title story 9

story *

sub title story 9

story 9