פיתוחים והשראה

הרצאה של לרה מנחה במכון חינוך דרך כפר

אחת ההחלטות שקיבלנו בשנת הלימודים הנוכחית, הייתה להעמיק את תחום תרומה ומעורבות חברתית בקהילה, כדי לאפשר לחניכי הכפר לחוות את האפשרות להיות בצד התורם

הרצאה של לרה מנחה במכון חינוך דרך כפר

אחת ההחלטות שקיבלנו בשנת הלימודים הנוכחית, הייתה להעמיק את תחום תרומה ומעורבות חברתית בקהילה, כדי לאפשר לחניכי הכפר לחוות את האפשרות להיות בצד התורם