מדברים מהשטח

“טוב מראה עיניים מהלך נפש” לפניכם דוגמאות ליישומים ולתוכניות חינוך המבטאות את תפיסת-חינוך ‘דרך כפר’ ביום-יום החינוכי בקהילות החינוך השונות. השפה החינוכית המשותפת מסייעת בהגדרת יעדי תוכניות החינוך, בבנייה ושיכלול התוכניות באופן איכותי, מקצועי ומשותףטיעחיעיחעחע

סדנת התנהלות כלכלית נבונה

גונדר, אתיופיה.

שבת בגונדר- יומן מסע

כפר הנוער הדתי, כפר חסידים

שותפות חניכים בחיי הכפר

יריד שילוב תרבויות

קורס מפקדי תחנות כיבוי והצלה

סדנת התנהלות כלכלית נבונה

גונדר, אתיופיה.

שבת בגונדר- יומן מסע

כפר הנוער הדתי, כפר חסידים

שותפות חניכים בחיי הכפר