דרך כפר - יוזמות חינוך LOGO מותאם
icon7icon4icon6 icon5

 

 icon7 icon4 icon6  icon5
 

אורת אורמת יבנה

אורט אורמת יבנה

תיכון אורט אורמת הוא תיכון ארבע-שנתי, כיתות ט' – יב'.
תיכון מקצועי תעשייתי המכשיר את בוגריו לקראת השתלבות בתעשייה מתקדמת בתחומים: חשמל מתכת ומולטימדיה.

 מתוך אני מאמין:
 "אנו מאמינים בזכות הניתנת לכל תלמיד ללמוד ולהתפתח, תוך מיצוי יכולתו המרבית  בסביבה לימודית תומכת ומתקדמת,
פיתוח ועיצוב אישיותו של התלמיד במהלך תקופת לימודיו הקניית ערכי הכבוד, אהבת הזולת , חינוך לאורח חיים דמוקרטי
אהבת הארץ ומורשת ישראל.

להרשמה לאגרת חודשית