תפיסת החינוך שלנו

במציאות המורכבת של ימינו, בני נוער נחשפים לשטף בלתי פוסק של מידע ולמסרים ערכיים סותרים ומבלבלים.

 יש ביכולתנו להעניק למתבגרים אי של יציבות בגיל ההתבגרות

לשם כך, על העוסקים בחינוך לפעול בצורה מלוכדת, תוך פיתוח  שפה משותפת, מסרים עקביים,

ערכים ברורים ואחריות חינוכית כוללת של מארג הדמויות המשמעותיות.

הנחות היסוד

שלוש הנחות היסוד של תפיסת חינוך דרך כפר מתייחסות לסביבת החינוך, למחנכים ולחניכים:

דרוש כפר שלם לגדל ילד 

כל ילד זקוק למבוגר משמעותי שראוי למרוד בו, אדם שמאמין בו ויגרום לו להאמין בעצמו 

האדם מחפש משמעות 

תפיסת דרך כפר מהווה מפת דרכים לקהילות חינוך וטיפול.

היא משרטטת ארבע זוויות ראיה המאתגרות את עולם המחנך ומשפיעות על איכות סביבת החינוך.

בנוסף, דרך כפר ממקדת שישה תחומי תוכן שחשיבותם מהותית בתהליך החינוכי-

התנהלות חינוכית בהשראת מפת הדרכים של  דרך כפר במימדי הזמן, המרחב והתיקון,

תסייע ביצירת סביבת חינוך, שבה הכל מתלכד לפשר, צמיחה ומשמעות.

בכך, ירכשו המתבגרות והמתבגרים בסיס איתן לצמוח מתוכו ולממש חיים ערכיים ומלאי פשר בבגרותם.