דרך כפר - יוזמות חינוך LOGO מותאם
icon7icon4icon6 icon5

 

 icon7 icon4 icon6  icon5
 

תפיסת דרך הכפר

תפיסת דרך כפר

דרך כפר: מחשבה ומעשה, מרחב וזמן בחינוך האדם

תפיסת 'דרך כפר' הינה תפיסת חינוך אשר פותחה בעשורים האחרונים בכפר הנוער ימין אורד, תוך התבססות על מורשת האבות המייסדים של עליית הנוער כמו גם על הגותם של אנשי רוח ומעשה ממדעי החברה והחינוך בארץ ובעולם. מתבגרים בסיכון המגיעים אל קהילות החינוך זוכים לשעת חסד קצרה. מיצוי חלון ההזדמנויות של גיל ההתבגרות מותנה, על-פי תפיסת 'דרך כפר', ביכולת לעצב עבורם סביבת חינוך מוקפדת ואנושית שתסייע בבניית נרטיב אישי, ערכי ואיתן. אל מול הכאוס והסחף הערכי אותם חווים המתבגרים בחוץ, חזונה של תפיסת 'דרך כפר' הוא שמאחורי כל מתבגר ומתבגרת תתייצב קהילה חינוכית יציבה. יציבות זו תתאפשר, לתפיסתנו, רק על-ידי לכידות קהילתית ועשייה חינוכית המונעות מתוך תפיסה חינוכית שיטתית באה לידי ביטוי ביצירת שפה מקומית ומסורת קהילתית. 'דרך כפר' רואה במשפחות החניכים גורם משמעותי בעולמם של בני ובנות הנוער, ומתוך כך מחויבת לשיתופם  בעיצוב עתידם של ילדיהם בעת התחנכותם בקהילות החינוך.

דרך כפר – מעבר מתודעה של "שורד" אל "ראש משפחה התורם לקהילתו"

תפיסת 'דרך כפר' מבוססת על ההנחה כי המבוגרים בקהילות החינוך משמעותיים עבור המתבגרים.

תוצאות יישומה של 'דרך כפר' בימין אורד נחקרה ע"י אוניברסיטת חיפה והוכחה כתפיסת חינוך המביאה לשינוי תודעתי של תפיסת המתבגרים את עצמם וליציאה ממעגל המצוקה, תוך מעבר ממצב תודעתי של 'הישרדות' למצב תודעתי של 'מנהיגות' המאפשר להם לצמוח לראשי משפחה התורמים לקהילתם.

החל משנת 2011, נלמדת תפיסת 'דרך כפר' באקדמיה; במכללת אורנים, בתכנית הלימודים לתואר שני בסמינר הקיבוצים, ובמכללת גליל מערבי.

עיקרי התוכן:

תפיסת דרך כפר היא מעין מפת דרכים לקהילות חינוך וטיפול. היא משרטטת עבור אנשי הקהילה ארבע זוויות ראיה המאתגרות את עולם המחנך ומשפיעות על איכות סביבת החינוך. כל אחת מהן מייצגת כשל מובנה מהותי ובסיסי בסביבת החינוך והטיפול, שהמחנך/מטפל לא יוכל לפטור עצמו מלהתמודד עמן. מזעור מוסדיות , השלמת הסמכות ההורית, הבניית קהילה ויצירת דיאלוג איכותי הרואה את האני שבאחר.

בנוסף, התפיסה ממקדת שישה עיקרי תוכן ערכיים – רגשיים שיש להידרש אליהם בתהליך הצמחתם של ילדים ובני הנוער. הציר האופקי הוא ציר הזמן, שנמתח מהעבר אל העתיד, ומבטא את משימתה של קהילת החינוך לאיחוי ציר הזמן של המתחנכים – הטלת עוגנים לסיפור האישי (נרטיב) ממקום של חוסן אל עבר תמונת עתיד המהווה סכימה ציפייתית. הציר האנכי הוא ציר המרחב, שנמתח מהארץ אל השמים, ומבטא את החשיבות ביצירת סביבה פיזית יציבה שתהווה תמונת מראה לערכי קהילת החינוך. שני המעגלים מושתתים על המונח "תיקון", המייצג את התפיסה שלפיה האדם, בחתירתו לחיים שלמים, שותף בעולם ונושא באחריות למצבו. את המעגל הפנימי, מעגל תיקון הלב,  ניתן להבין כעבודה על החוסן הרגשי של האדם, המכוון לצמיחה מתוך אירועי החיים. המעגל החיצוני, מעגל תיקון עולם, מתרחב מהקהילה המוחשית עד לאנושות כולה ומבטא את היציאה מעצמי אל האחר.

להרשמה לאגרת חודשית