דרך כפר - יוזמות חינוך LOGO מותאם
icon7icon4icon6 icon5

 

 icon7 icon4 icon6  icon5
 

תכנית צב"ע – מרחבים נוה עמיאל

תכנית צב``ע - מרחבים נוה עמיאל

רציונאל התוכנית

קבוצה מקרב חניכי הכפר הצטרפה למרכז למידה לילדים בכיתות ג'-ו' במגדל העמק למשך שנת הלימודים. הפעילות התקיימה במסגרת עמותת צב"ע (צעירים בונים עתיד) וכללה: סיוע בהכנת שיעורי בית ולמידה וכן העברת פעילויות לילדים. ההצטרפות כללה תהליך מיון והכנה של החניכים. הילדים שמגיעים למרכזי צב"ע מתמודדים עם אתגרים לימודיים, חברתיים ורגשיים וזקוקים לתמיכה נוספת על מנת לממש את הפוטנציאל האישי שלהם. מעבר לביטוי כישוריהם ויכולותיהם, נתן התפקיד שמילאו חניכי הכפר במרכז הלימוד הזדמנות לגלות שהם יכולים להיות מודלים לחיקוי עבור ילדים צעירים מהם.

תרומת התכנית לחניכים ולצוות:

  • הזדמנות לחניכים לגלות בעצמם, ולמחנכים לגלות בחניכים, צדדים שלא באים לידי ביטוי בכפר.
  • התנסויות בהתנהגות אחראית וריסון עצמי.
  • פיתוח יכולת התמדה של חניכים, התנסות בפעולה בעלת תוצאות ארוכות טווח ופיתוח קשר אישי משמעותי על ידי נתינה לאחר.

אתגרים עיקריים בהפעלת התוכנית

  • שימור התמדה של חניכים והדרכה שוטפת לאורך התהליך.
  • סינכרון בין המערכת הבית ספרית של החניכים המתנדבים והפעילות.
  • תיווך מאפייני החניכים שלנו על מורכבותם לצוות העמותה, ותיאום ציפיות איתם.

שותפים חיצוניים לתוכנית

· עמותת צב"ע

להרשמה לאגרת חודשית