מפגש בין מתבגרים ממגזרים שונים בחברה הישראלית

למה?

החברה הישראלית זקוקה לאופק משותף.
נערות נערים, תלמידות ותלמידים -זקוקים פשוט למפגש.
באמצעות המפגש האנושי אנו לומדים להכיר את האחר ואת עצמנו.
תוכנית "עם אדם" נוצרה במטרה לאפשר מפגש בין מתבגרים ממגזרים שונים בחברה הישראלית,
לבסס הכרות, לפתח אמון ולהתנסות בנתינה משותפת לאחר – יחד.

מה?

סדרת מפגשים בין התלמידים שיעסקו  בהכרות, לימוד, חוויה, אירוח הדדי ומיזם תיקון עולם משותף.

איך?

בכל קהילת חינוך יבחרו שני א/נשי חינוך להובלת התוכנית עם התלמידים.
לאחר מכן יערך מפגש הכרות בין א/נשי החינוך שיובילו את המפגשים מקהילות החינוך השונות.
המפגש הראשון יתמקד בהכרות ותיאום ציפיות בין המחנכים.
3- 5 מפגשי אמצע יוקדשו להכרות בין התלמידים, חווית גיבוש, לימוד, ויציאה לתיקון עולם משותף.
מפגש סיכום לתלמידים לעיבוד התהליך ומחשבות להמשך
מפגש סיכום למחנכים המובילים.
המפגשים המשותפים ומיזם תיקון העולם המשותף יכולים להתבסס על צוות מבית הספר ויכולים להתבצע על ידי מפעיל חיצוני ומנוסה בתיקון עולם ובמפגשים.

כמה מפגשים?

מינימום 6 מפגשים שיכללו: למידה, חוויה ונתינה – לח"ן
במידה ותיווצר אווירה מתאימה, מומלץ לשלב ביקורים הדדים בקהילות החינוך השונות

פרטים נוספים אצל מנחי הקהילה.