דרך כפר - יוזמות חינוך LOGO מותאם
icon7icon4icon6 icon5

 

 icon7 icon4 icon6  icon5
 

תיקון עולם

תיקון עולם

תיקון עולם מבטא מחויבות לאורח חיים של נתינה ותודעת אחריות על הסביבה.

על קהילת החינוך לשקף באורחות חייה את הנתינה האקטיבית ולחנך את היחיד לחרוג מעולמו שלו לטובת האחר.

הנתינה האקטיבית והמאמץ שלנו כיחידים ויחידות לחרוג מעולמנו ולהיטיב עם אחרים חיונית לצמיחתנו כאנשים שלמים. יש בה השפעה ושינוי של האחר והסביבה, מחד, והעצמה וחיזוק של הערך העצמי והיכולת להתנהל בעולם מתוך תחושת ערך מאידך.

משימתנו כמחנכים, בהיבט זה, היא לייצר הזדמנויות בהן החניך עובר ממעמד של מקבל למעמד של נותן. זהו, למעשה, תהליך של מעבר משורד למנהיג: השורד לוקח על מנת להתקיים בעוד המנהיג נותן על מנת לקיים. במנהיג נמצא הכוח לתת וגם האפשרות להוציא כוח זה אל הפועל.

עקרונות הליבה של 'תיקון עולם'

  1. תודעה אישית של מחויבות ואחריות: חינוך לתחושת אחריות, מעורבות ונתינה לאחרים, ברמת הפרט ובקבוצות.
  2. תודעה קהילתית של תיקון עולם: 'קהילה של משמעות', שמחויבת לאכפתיות ולהשפעת טוב על סביבתה הקרובה במעגלים מתרחבים.
  3. 'לטעת את העולם באדם': הרחבת עולם התוכן של החניך, נטיעת סקרנות וידע חוצי חברות ויבשות. כל אלה מהווים בסיס לפיתוח תודעה של מתקני עולם.

 

זהות המחנך

מבין את חשיבותו של 'תיקון עולם' להתפתחותו האישית של החניך וכפלטפורמת מעבר מתודעה של הישרדות לתודעה של מנהיגות; מבין את חשיבות הרחבת עולמו של החניך ומייצר הזדמנויות לכך.

מאפייני הבוגר

  • בעל תודעת מעורבות ונתינה, תפיסת אחריות, יכולת לזהות צרכים; מאמין שיוכל לתרום ליצירתו של עולם טוב יותר ופועל לקידום מטרה זו.

 

תכניות לדוגמה

  • שיפוץ גינה קהילתית

במהלך התכנית מאמצת הקהילה גן ציבורי, (אם ניתן, באזור בו גרים חלק מהחניכים). צוותי חניכים בוחרים את הגן ומתכננים את סוג העבודות שיבוצעו בו. במשך העבודה משנה הגן את מראהו בעזרת עבודות גיזום, צביעה, שתילה, ציורי קיר ועוד, שמובילים החניכים ומשתתפים בהן גם תושבי האזור וילדיהם. עם תום העבודות נחגגת פתיחתו המחודשת של הגן בהפנינג ציבורי, במהלכו מופיעים החניכים בנגינה ושירה, מפעילים דוכנים ומקרינים סרטונים שמתארים את תהליך העבודה בגן שממצב את החניכים כמנהיגים של ממש בחייהם ובחיי הקהילה ומאפשר להם להוציא לאור יכולות, כוחות וכישרונות שלא באים לידי ביטוי בשגרת ביה"ס.

  • השתתפות במשמר האזרחי

המשמר האזרחי היא תוכנית משותפת לקהילה ולמשטרה ומיועדת לשכבות י"א-י"ב. ההשתתפות בה מאפשרת לחניכים להרגיש שהם תורמים לקהילה תוך כדי פעילות מרתקת, תורמת לשינוי נקודת המבט של החניכים על המשטרה ולא פחות מכך לשינוי נקודת המבט של המשטרה על בני נוער במוגדרים כבני נוער בסיכון. במהלך התוכנית עוברים החניכים קורס בנושאים ביטחוניים-משטרתיים, משתתפים במטווח בנשק חם, ועורכים סיורים במהלכם הם משתתפים בבדיקת רישיונות, הצבת מחסומים, אבטחת אירועים ועוד.

להרשמה לאגרת חודשית