דרך כפר - יוזמות חינוך LOGO מותאם
icon7icon4icon6 icon5

 

 icon7 icon4 icon6  icon5
 

תיקון עולם באפריקה- ד"ר חיים פרי 2011

תיקון עולם באפריקה - דר' חיים פרי בכנס אפריקה-ישראל, 2011

כפר הנוער ברואנדה הוא פרי החזון והיוזמה של אישה מופלאה בשם אן היימן. מראשית הרעיון ועד למציאות הקיימת בשטח היום, כל זה לא היה קם, אלמלא עבודתה הקשה, בארה"ב וברואנדה. אן אספה סביבה את כל מי שיכול היה לקדם את חזונה בפן הרעיוני, בפן הלוגיסטי, ובפן של גיוס משאבים.
החיבור בינינו נוצר על רקע ההבנה שיש למודל הישראלי של כפרי נוער אפשרות לתרום לעשייתה, בעיקר משום שכפרי הנוער בישראל תפסו את עצמם כישויות חינוכיות שמכוונות לקראת חברה עתידית אוטופית. שהאמינו ביכולת לגרום לטרנספורמציה של נוער ולא הסתפקו בהישרדותו ו"תיחזוקו" בלבד. לפני בניית כפר הנוער ברואנדה הוזמנו מחנכים ואדריכלים להכיר את כפר הנוער הישראלי דרך ימין אורד.

בלב העבודה החינוכית, זיהוי משברים, התמודדות מול הנטישה, דגש על תיקון וניתוב העבר הפגוע למקום חיובי. כאשר חלון ההזדמנויות הוא קצר והמרחק למטרה גדול, חשוב לעשות זאת נכון ובאופן דחוס, תוך אמונה עיקשת בפורמטיביות של גיל ההתבגרות, גם כאשר זו התבגרות על חורבות הילדות.

עבודתנו מבוססת על הנחות יסוד אנושיות שדורשות התייחסות עמוקה. לדוגמא – מסגרת חינוכית טיפולית לעולם לא תחליף הורה או קהילה, וכן שלשום בן אנוש 'לא מגיע' לגדול במוסד – במובן המוסדי של המילה – ולכן , השאלה כיצד ואיך ממזערים מאפיינים מוסדיים של מסגרת למאות ילדים היא קריטית. זאת ועוד, בתחום הקלאסי של המישמוע, של "שכר ועונש" , האם ניתן לשבור את התבניות השגרתיות שביסודן אינן בונות רוח אדם חופשית ?! הדבר נעשה לשיטתנו על ידי תיקון וחיבור לעולם ערכי שיש בו יסוד של בחירה. מה שאנו קוראים לו תהליך דממ"ה, וברואנדה קראו לו "די אן איי" שמשמעם – דיון, מסקנה והסכמה.

תיקון הלב של ילדי רואנדה הוא תיקון העולם שלנו ,כיהודים, כבני אדם וכישראלים – בעוד תיקון העולם של ילדי רואנדה הוא תיקון הלב שלנו.

החיבור של יתומי רואנדה למארג העולמי של האנושות מפקיע אותם ממצב תודעתי של הבידוד המנטאלי הניכור, הטראומה וחוסר הפשר של היום שלאחר הטבח, הנמשך עד היום הזה. כפי שאחד מבכירי המחנכים באגהוזו שלום העלה ן באוזנינו: "הטבח אולי לא היה מתרחש אם לא הניתוק משאר העולם… "תיקון העולם", במובנו העמוק, משמעו עבורנו , ידיעה שאנו חלק מהאנושות גדולה – וזו הערובה שאסון כזה לא יתרחש שוב"

ולסיכום: היהדות הביאה לעולם את המונותיאיזם, את האמונה באל אחד, תפקידה היום הוא להוביל ולקדם את העולם לקראת מונו- אתנואיזם – אנושות אחת לא מפוצלת ולא מפולגת על ידי גזענות ולאומנות – ברוח חזון נביאי ישראל.

להרשמה לאגרת חודשית