דרך כפר - יוזמות חינוך LOGO מותאם
icon7icon4icon6 icon5

 

 icon7 icon4 icon6  icon5
 

תיקון הלב

תיקון הלב

"תיקון הלב" הוא תהליך שבו האדם הולך ומשתפר במשך כל ימי חייו, כלומר הוא הולך ומממש את עצמו כברייה מוסרית, הולך ונעשה יותר ויותר אנושי. תיקון הלב הוא מעגל חיים. ההנחה היא שאדם מסוגל ורוצה לצמוח, להשתפר ולהיעשות טוב יותר.

במעשה החינוכי מתקיימת תמיד ההזדמנות למשא ומתן, המושתת על דיאלוג עמוק שאינו פוסק. גם כאשר חוויית החיים מקוטעת, הדיאלוג נותר איתן ונוכח בכל עוצמתו ומאפשר הזדמנויות לתיקון הלב וחתירה לחיים שיש בהם פשר וכיוון.

בני האדם, ומתבגרים המצויים במצבי סיכון בפרט, הם בעלי עולם המעמקים – עולם פנימי רחב שנמצא מתחת לפני השטח ומכתיב התנהגויות, נורמות וכדו'. בנוסף לעולם המעמקים, המתבגרים בקהילה נמצאים במקום של שבר. תפקידנו לנסות ולאחות את השברים ככל האפשר, לאפשר הזדמנויות ל"תיקון", וזאת ע"י דיאלוג.

הביטוי הממשי הטוב ביותר עבור "תיקון הלב" בקהילת החינוך הינו: "לא מוותרים עליך ולכן לא מוותרים לך", ועל ידי כך, קביעת גבולות הגזרה: מצד אחד "הצבת גבולות", ומאידך "קבלה ללא תנאי". בתווך שבין שני גבולות אלו, מתחולל לב ליבו של התהליך החינוכי – תהליך תיקון הלב על שני רבדיו:

  • תיקון רציף – מציאת הזדמנויות רבות ככל האפשר בשגרת החיים בקהילה שיאפשרו צמיחה והעצמה של חניך. חינוך מוביל ולא מובל.
  • תיקון לאחר קלקול – זיהוי והפנמת הערכים שנפגמו במעשה הקלקול, מציאת דרכים לאיחוי השברים ומינוף המשבר לנקודת כוח. המטרה: להוציא את החניך שלם יותר.

 

עקרונות הליבה ב'תיקון הלב'

  1. העצמת החניכה ע"י תכניות חינוכיות, וריבוי הזדמנויות לחוויות הצלחה.
  2. העצמת החניכה ע"י תכניות תרפויטיות  המחנכות לחוסן רגשי.
  1. יצירת שיח והזדמנות לתהליכי תיקון לאחר הפרות סדר ומצבי משבר.

 

זהות המחנך

מסוגל לזהות עוצמות/תחביבים ולייצר חוויות הצלחה עבור כל חניך ולתווך אותן; רואה בהפרות סדר הזדמנויות להצמחה; מכיר את תהליך התיקון ויודע לקיים אותו; מזהה את פיתוח החוסן הרגשי כאחת המשימות המרכזיות שלו; רואה בדיאלוג כלי מרכזי לתהליך השיפור המתמיד, של החניך ושל עצמו, ובעל יכולות לניהול דיאלוג מעצים עם מתבגרים.

 

מאפייני הבוגר

בעל יכולת התמדה בתהליך ההתפתחות, הכולל: זיהוי נקודות החוזק והתרכזות בהן, התמודדות עם חולשות וקשיים, יכולת לראות במשברים הזדמנות לצמיחה תוך גיוס כוחות, פנימיים וחיצוניים; בעל יכולת ורצון לנהל דיאלוג.

 

תכניות לדוגמה

  • מרחב בנות:

מרחב העצמה המיועד לבנות תיכון הממוקם בחדר רחב ידיים וכולל פינות התרגעות, יצירה ושיח. התכנית השנתית קבועה מראש ועוסקת בנושאים מגוונים. הבנות מתכנסות במרחב פעם בשבוע למשך שעה וחצי ועוסקות בפעילויות שונות. הדיונים הנערכים בו עוסקים בנושאים ערכיים ובתחומים שלא תמיד יש הזדמנות לעסוק בהם במהלך השגרה.

  • מסע אתגר:

מסע רגלי של שלושה ימים, כ- 90 ק"מ, בו מתמודדים כל אחד ואחת עם גבולות מסוגלותם, עם העמדה במבחן של הרעות, האחריות והחוסן הנפשי בעיתות לחץ ומצוקה. מעבר למבחן האישי, נושאת השכבה במהלך המסע דגל ערכי של "תיקון עולם" המקבל ביטוי מעשי באופנים שונים בתוך המסע.

מסע אתגר נותן מענה לשני עקרונות הליבה הראשונים של תיקון הלב: 1. המסע מעצים את החניך שלומד שהוא מסוגל לעמוד באתגר הפיזי והנפשי. 2. למימד החוויתי של המסע, יש מאפיינים תרפוייטים שכן הוא מייצר תחושה של מסוגלות, ויכולת לבקש ולקבל עזרה והצלחה לעמוד בקושי שלפני כן היה בלתי נתפס – דבר המייצר חוסן רגשי.

להרשמה לאגרת חודשית