התוכנית מבקשת להשיב את החינוך למקומו כמוביל חברה

חזון תוכנית מובילי דר"ך: 

התוכנית מיועדת למחנכים ומחנכות, בקהילות השותפות לדרך כפר, הרואים בעצמם מנהיגים חינוכיים ורוצים לקחת חלק בהובלת הדרך החינוכית בקהילתם.

תוכנית הלמידה בקורס:

  1. ציר ידע – תפיסת חינוך דרך כפר

המשתתפים יעמיקו במרכיבי תפיסת החינוך 'דרך כפר' וכן בתיאוריות ותפיסות נוספות מעולמות החברה והרוח המתחברות לתפיסת דרך כפר.

2. ציר מיומנויות – כלים למנהיגות חינוכית יומיומית

מפגשי הקורס והמשימות, יטפחו וירחיבו מיומנויות נחוצות להנהגת שגרת חינוך בקהילה, ביניהן: ניתוחי אירוע, ניהול פרויקטים, מיפוי תכניות ומשבצות שגרה ועוד.

3. ציר התפתחות אישית –

בניית תכנית חינוך אישית על פי שלבים מוגדרים מראש, מפגשים אישיים לליווי, הובלת תכנית חינוך בקהילה ומפגשים נוספים, על פי הצורך.

מסגרת הקורס:

הקורס מתקיים בימי רביעי, אחת לשבועיים, למשך יום לימודים מלא, במכון חינוך דרך כפר.

יום מלא כולל – לימודים תיאורטיים, סדנאות מעשיות, הרצאות חיצוניות, סיורים ומפגש סיכום.

המשתתפים בקורס יזכו למלגת השתתפות אישית ויועמד לרשותם תקציב לביצוע תכנית חינוך בקהילת החינוך שלהם.