דרך כפר - יוזמות חינוך LOGO מותאם
icon7icon4icon6 icon5

 

 icon7 icon4 icon6  icon5
 

שמים

שמיים

מרכיב ה"שמיים" מבטא את יציקת המשמעות בחיי כל אחד מאיתנו. הוא נובע מהנחה כי חיים יחידניים בעלי ערך אינם נוצרים מעצמם. כדי שיתקיימו במיטבם, עליהם להיות קשורים למשמעות גדולה יותר, החורגת מהקיום האישי והמיידי שלנו.

רעיונות נשגבים, ערכי נצח ושייכות לקהילה – כל אלה נחוצים לאדם כדי לנהל חיים של משמעות. משימת המחנך היא להפוך מימדים נסתרים אלה לנוכחים ופעילים, וזאת דרך חיבור לדופק החיים התרבותי-חברתי של קהילת החינוך.

השמיים של קהילת החינוך הישראלית נובעים מהתרבות וההיסטוריה הלאומית-דמוקרטית, כפי שבאה לידי ביטוי במגילת העצמאות.

התוכן של שמי הקהילה נבנה על בסיס ערכים מרכזיים מוסכמים, ישראליים ואוניברסאליים ומקפלים בתוכם פשר, קדושה, ערכים, אידיאל וחזון. שמים אלו יאפשרו לחיי הקהילה להיבנות ולהתבסס.

 

עקרונות הליבה של 'שמיים'- כוכב הצפון

  1. תכניות דגל המבטאות ערכי יסוד ומלכדות סביבן את קהילת החינוך.
  2. חיזוק הזהות הלאומית-ציונית: מעגל השנה והערכים המאפיינים את חגי ישראל, התייחסות לאירועים ודמויות מרכזיות.
  3. קידום החניכים בדרגות השיפוט המוסרי: תרגול מתמיד של דילמות והכרעות ערכיות.

 

זהות המחנך

מכיר בחשיבותם של ערכי יסוד קהילתיים לתהליך החינוכי, מזדהה עם ערכי היסוד של הקהילה ומכיר את מודל הזהות אליו הוא מחנך; מזהה הזדמנויות לקידום החניכים בדרגות השיפוט המוסרי ומתרגל אותן

מאפייני הבוגר

בעל זהות ערכית, נאמן למורשת עמו, מאופיין בשיפוט מוסרי בדרגה גבוהה.

תכניות לדוגמה

  • קפה-דילמה/בית מדרש חניכים

תכנית זו מאפשרת למשתתפיה לקיים שיח סביב דילמות הנוגעות לחיי היומיום שלהם באמצעות טקסטים מסוגים שונים: קטעי שירה, פרוזה, קטעי מקורות, כתבות מהעיתונים וכו'. בכל חודש מתכנסים המשתתפים ללימוד משותף סביב סוגיה שנבחרה מראש. תוצרי הדיון יכולים לבוא לידי ביטוי בשיעורי מחנך בכיתות הלימוד, על לוחות הקיר בקהילה ועוד.

  • אמנת ערכים

מטרת התכנית ליצור אמנת ערכים קהילתית באמצעות תהליך שמשתף את כל חברי הקהילה (חניכים ומחנכים) בבנייתה. תהליך בניית האמנה נבנה בכמה שלבים: מתקיימים שיעורים/פעילויות על ערכים ובחירת ערכים לחניכים; במקביל נערכים דיונים על בחירת ערכים אישיים וקהילתיים בין מחנכי הקהילה. לאחר מכן מתקיימים דיונים בצוותים משותפים של צוות וחניכים ולאחר שנבחרים הערכים המייצגים את הקהילה, נכתבת האמנה, נערך טקס חתימה עליה והיא נתלית בכל כיתה/מועדון/משרד ומקומות התכנסות מרכזיים. אחת לשנה מקיימת הקהילה דיון על אמנת הערכים, הן ברמת החניכים והן ברמת המחנכים.

להרשמה לאגרת חודשית