דרך כפר - יוזמות חינוך LOGO מותאם
icon7icon4icon6 icon5

 

 icon7 icon4 icon6  icon5
 

קהילות בדרך כפר

דרך כפר – יוזמות חינוך פועלת להטמעת תפיסת 'דרך כפר' בקהילות החינוך השונות: כפרי נוער, בתי ספר, פנימיות רווחה ובארגונים חינוכיים נוספים.
תפקיד החינוך להוביל אחריו את החברה ועל כן אין הוא יכול לפטור עצמו מהגדרת יעוד המשותף לכל מרכיבי החברה. היום, בהעדר יעוד משותף לדתיים וחילוניים, מרכז ושוליים, יהודים וערבים, מציעה 'דרך כפר' מבנה עומק משותף שיאפשר שיח המכוון אל בניין אדם וחברה שלמים.
העמותה מבקשת לחדש מורשת חינוכית בתקופה של משבר חברתי ולהפוך את קהילות החינוך הפרושות ברחבי הארץ למארג חיים המאופיין בלכידות. מטרה זו תושג באמצעות פיתוח ויישום של תפיסת 'דרך כפר', תוך שיח שוטף ושיתוף פעולה בין הקהילות השונות שיניבו הפריה הדדית ויאפשרו התמודדות עם אתגרי השעה, תוך הובלת החברה כולה.
ואלו הן הקהילות אשר בחרו ליישם את תפיסת 'דרך כפר'.

תרבות ישראלית רבת פנים:

.

להרשמה לאגרת חודשית