קהילה של משמעות

האדם אינו אי מבודד בעולם, אלא מממש את אנושיותו דרך אחרים ולצידם, בעזרה לאחרים ובהיעזרות בהם. הקהילה היא המסגרת שהאדם פועל בתוכה, והיא שמעניקה פשר לפעולתו.

בחיים קהילתיים הזיקות בין חברי הקהילה מוחשיות, והן מוטבעות בחותם של כנות ואנושיות. מימוש עצמי של כל אחד ואחת מחברי הקהילה מותנה בזיקות הללו ובתחושת השייכות והביטחון שהן משרות. החינוך אינו מתרחש בבועה. חינוך תובע קודם כול קשר בין בני האדם, משמע את קיומה של קהילה.

בדרך אל מטרת העל - הצמחת חניכים לכדי "ראשי משפחה מתפקדים התורמים לקהילתם" - על קהילת החינוך לאפשר לחניכים הזדמנויות לחוות קהילה: טקסים, חגיגות משותפות, מנהגים מקומיים, שפה משותפת, מקומות התכנסות וייעוד משותף.

"קהילה של משמעות" היא קהילה שמניפה דגלים ערכיים, שכלל חברי הקהילה מתלכדים סביבם ופועלים להנפתם. הקהילה היא בבחינת שלם הגדול מסך חלקיו, בעלת חזון ואמונה באשר ליכולתה להשפיע במעגלים מתרחבים על החברה הישראלית.

עקרונות מנחים:

פיתוח שייכות וגאוות יחידה על ידי שותפות ומעורבות חניכים בבניית הקהילה.

הקהילה כמסגרת חברתית מקדמת שכל החברים בה עוזרים ונעזרים, מקבלים ומשפיעים.

קהילה כמגדלור: חברי הקהילה מניפים "דגל ערכי" ומכוונים לעשייה מעבר לגבולות הקהילה.