פיתוח מנהיגות חינוכית

עמותת דרך כפר שוקדת על פיתוח עתודה של מנהיגות חינוכית וחברתית  מתוך הבנה שניהול, מנהיגות והובלה מחייבים תפיסת עולם מקצועית מגובשת.

תכנית אבני דר"ך למובילים חינוכיים: מיועדת למנהלי ומנהלות בתי ספר וכפרי-נוער מרחבי הארץ.

תכנית מובילי דר"ך מיועדת למחנכים בולטים מקרב קהילות החינוך של דרך כפר.

דר"ך הרגש: התוכנית מיועדת לבעלי-תפקידים העוסקים בליווי רגשי של צוותי החינוך בקהילות דרך כפר.

דרך כפר באקדמיה: קורסים להכשרת פרחי הוראה על פי תפיסת דרך כפר