פיתוח והכשרת מחנכים

דרך כפר מעניקה לצוותים של קהילות החינוך הכשרה במעגלים וברבדים שונים:

בתי מדרש– מפגשי למידה של הצוות המוביל לבחינת עמדות ורגשות ביחס לסוגיות חינוכיות וטיפוליות, בחינת הפער בין הרצוי למצוי.

בתי נדרש – מהלכה למעשה- מפגשי למידה וסדנאות עבודה לכלל צוות החינוך שמטרתם תרגום המדיניות לעשייה, בחינת עמדות, גיבוש עקרונות עבודה, והנחיות ליישום מעקב ובקרה ע"י ההנהלה המקומית.

מפגשי לווי והנחייה אישיים– אחת לשבוע\שבועיים מלווה מנחה הקהילה סדרת מפגשים יחד עם מנהל הקהילה ומחנכים המרכזים תכניות חינוך\טיפול. המנחה אמון על הובלת תהליך הלמידה ועל סיוע למנהל הקהילה בהובלת התפיסה כמסורת מקומית בקהילה. 

ימי עיון קהילתיים – ימי השתלמות חווייתית לגיבוש הבנה מערכתית של תפיסת החינוך, לגיבוש והעשרת הצוות.

תכנית עבודה– לקראת כל שנת לימודים נכתבת תכנית עבודה. התוכנית כוללת: תכנית להכשרת הצוות ותוכנית הממפה את הפעילויות החינוכית של הקהילה בהתאם למרכיבי התפיסה, כולל יעדים, תוצאות רצויות ומדדים. 

מדידה והערכה – קיים מנגנון מדידת תוצאות פנימי המתבסס על "מודל לוגי" ובו עשרות מדדים. כמו כן, את עבודת המכון מלווה מכון הערכה חיצוני, אשר מעריך את ההנחיה ואת יישום התפיסה בקהילות חינוך.  

למידת עמיתים– השתתפות בכנסים ופורומים עם מחנכים ממגוון קהילות החינוך ב'דרך כפר'.