פיתוח וגיבוש תפיסת חינוך עירונית/ יישובית משותפת

מכון חינוך דרך כפר רואה ערך רב ביישום תפיסה חינוכית מגובשת ברמה היישובית, המשתפת את כלל הגורמים העוסקים בחינוך ובטיפול בישוב. 

בהתאם לכך מתקיימים תהליכי שותפות והנחייה ברשויות ועיריות, לעיצוב המודל היישובי בהשראת תפיסת דרך כפר. 

תהליך יישובי בשיתוף אגף א לילדים ונוער בסיכון במשרד החינוך מתקיים בבית"ר עלית ובטמרה.

תהליך עירוני מקיף מתקיים בחריש.

פיתוח תפיסת חינוך עירונית/יישובית משותפת מאפשרת :

1. הבניית שפה חינוכית משותפת לכלל צוותי החינוך והטיפול ביישוב/בעיר. 

2. מיפוי העשייה החינוכית על פי מרכיבי תפיסת דרך כפר, זיהוי חזקות, זיהוי חסכים וחוסרים ובהתאם לכך עיצוב וארגון העשייה החינוכית היישובית/העירונית. 

עקרונות מנחים בתהליך הליווי עם דרך כפר:

  • תהליך הלמידה בדרך כפר הינו תהליך דיאלוגי. המטרות, היעדים, המדדים והתהליך כולו ייקבעו במשותף עם ראש הרשות והצוות המוביל של התהליך. 
  • צוות מוביל  – הצוות המוביל יקבע ע"י ראש העיר/ממונה מטעמו ויכלול את כל הגורמים הרלוונטיים לעיקרון הכפר השלם.
  • הובלה פנימית ומעורבות – מנהלי המחלקות/ המסגרות החינוכיות-טיפוליות הינם האחראים להובלת התפיסה בסיוע מנחי דרך כפר.