על העמותה

דרך כפר יוזמות חינוך-  הוקמה בשנת 2006 על מנת לשתף, ליישם ולשכלל תפיסת חינוך מעשית
ועתירת הצלחות, שפותחה ויושמה לאורך עשורים בכפר הנוער הישראלי. 

תפיסת דרך כפר מיושמת כיום בעשרות מסגרות חינוך ברחבי הארץ ובחברה הישראלית על כל גווניה. 

התפיסה נלמדת באקדמיה, באוניברסיטה העברית, במכללת אורנים, מכללת תל חי ומסגרות נוספות להכשרת מורים.

דרך כפר פועלת במטרה ליצור סביבה חינוכית המכוונת צעירים ונוער במצבי סיכון לצמיחה אישית, וחותרת להתפתחותם כאזרחים וכאנשי משפחה מתפקדים התורמים לסביבתם.

העמותה מבקשת להשיב את החינוך ואת המחנכים למשבצת של 'מובילי חברה'. לצורך הגשמת מטרה זו יש צורך ביצירת קהילות חינוך שמייצגות דגם מוקטן לחברה ערכיתעם שייכות וערבות הדדית.

דרך כפר הינו אחד הארגונים המובילים והמנוסים בישראל בכל הנוגע לחינוך של מתבגרים במצבי סיכון. 

דרך כפר – מחויבת לשיח חינוכי פתוח שמטרתו שיכלול תפיסת החינוך ועדכונה יחד עם שותפיה לדרך. לשם כך מפעילה העמותה את מכון החינוך ומכינות קדם צבאיות למנהיגות ולמצוינות חברתית. 

דרך כפר -  שותפה לתוכניות חינוך ומנהיגות עם גופים ורשתות ארציות, וכן פועלת להעתקת אב-הטיפוס של כפר הנוער הישראלי אל מעבר לגבולות המדינה, כדוגמת כפר הנוער אגהוזו שלום (Agahozo Shalom) ברואנדה.