עבר- עתיד

עבר

"דע מאין באת" אבות ג, א

 "דע"- תכיר, תבחר ותתחבר.

חיבור מעצים לעבר האישי ולקהילת המוצא, מעניק למתבגרים תודעה של ערך עצמי וכבוד.

על המחנכים לייצר  עבור החניכים הזדמנויות:

להכיר את עברם, לבחור את נקודות הכוח ולהתחבר לנקודות הכוח ולחבר את הנקודות לנרטיב על מנת  לספר  את סיפורם האישי ממקום מועצם.

עקרונות מנחים:

עבר אישי- העצמת העבר האישי-משפחתי

עבר קהילתי-לאומי- העצמת העבר הקולקטיבי

תרבות אחת רבת פנים- כבוד, סובלנות ודיאלוג בין תרבויות שונות.

עתיד 

"סגולה מיוחדת באדם שאין הוא יכול להתקיים אלא אם כן הוא צופה אל העתיד" ויקטור פרנקל

תמונת עתיד, רחבה מאורגנת וחיובית מקרינה על התפקוד בהווה. 

מתחילת תקופת ההתחנכות, על המחנכים להתמודד עם החששות המרכזיים של חניכיהם ביחס לעתיד: החשש מלהיות לבד, החשש מהלא ידוע, העדר מיומנויות וכישורי חיים להתמודד עם אתגרי החיים. קהילת החינוך תמשיך ללוות את בוגריה, המחנכים ישקיעו בהקניית מיומנויות וכישורי חיים, ובעיקר בהקניית ידע על העתיד והכוונת  החניכים ליצירת תמונות עתיד .

עקרונות מנחים:

סכמה ציפייתית-תמונת עתיד- הרחבת הידע על ההזדמנויות העומדות בפני החניכים

אתך לאורך כל הדרך- ליווי הבוגרים והנכחה בקרב החניכים בהווה

מיומנויות וכישורי חיים- הקניית כלים ומיומנויות, הכוונה והכשרה לקראת העתיד