מעגלי התיקון

תיקון הלב-

"לא מוותרים עליך ולכן לא מוותרים לך"

בתווך שבין הקבלה והצבת הגבולות, מתחולל לב ליבו של התהליך החינוכי- תהליך תיקון הלב על שני רבדיו:

תיקון רציף

זיהוי חוזקות ותיווכן, יצירת הזדמנויות לחוויות הצלחה: ערכיות, חברתיות ולימודיות ותיווך ההצלחות

תיקון לאחר קלקול – "בעיות משמעת"

הבנה כי הפרת הסדר היא "קריאה לעזרה" והזדמנות חינוכית.

עקרונות מנחים:

חוויות הצלחה - ריבוי הזדמנויות לחוויות הצלחה חברתיות ערכיות ולימודיות.

חוסן רגשי- העצמת החניך על-ידי תכניות מקדמות, קבוצות והדרכות אישיות.

תהליכי תיקון- יצירת שיח מקדם והזדמנויות לאחר הפרות סדר ומצבי משבר.

תיקון עולם-

תיקון עולם מבטא מחויבות לאורח חיים של נתינה ותודעת אחריות על הסביבה. הנתינה האקטיבית והמאמץ של היחיד לחרוג מעולמו שלו ולהיטיב עם אחרים, חיונית לצמיחתו של אדם שלם.

על המחנכים לייצר הזדמנויות בהן החניך עובר מתודעה של שורד לתודעה של מנהיג: השורד הוא אדם שלוקח על מנת להתקיים בעוד המנהיג נותן ומקבל על מנת להתקיים ולקיים. 

עקרונות מנחים:

נתינה מחויבות ואחריות: חינוך לתחושת אחריות, מעורבות ונתינה ברמת הפרט ובקבוצות.

תודעה קהילתית של "תיקון עולם": 'קהילה של משמעות' שמחויבת לאכפתיות, ולהוספת טוב על סביבתה הקרובה במעגלים מתרחבים.

"לטעת את העולם באדם": הרחבת אופקים, נטיעת סקרנות וידע, חוצה חברות ויבשות.