דרך כפר - יוזמות חינוך LOGO מותאם
icon7icon4icon6 icon5

 

 icon7 icon4 icon6  icon5
 

מכון חינוך

מכון חינוך

מכון החינוך דרך כפר נועד להנחיל לצוותי מחנכים בקהילות חינוך ובגופים נוספים את התפיסה החינוכית 'דרך כפר'. צוות המכון מורכב מאנשי חינוך וטיפול בעלי ניסיון בשדה החינוכי בכלל ועבודה עם נוער בסיכון בפרט. לצוות המכון ניסיון בכתיבה והובלה של תוכניות חינוך ובהטמעתן, וכן בניהול מסגרות חינוך וטיפול.

המכון פועל בקהילות חינוך על בסיס תוכנית עבודה הנבנית במשותף עם ההנהלה, תוך הכרה במורשת הקהילה החינוכית ובמסורתה, ותוך שימור צביונה הייחודי. המכון מקיים מפגשי למידה תכופים עם אנשי החינוך בקהילות החינוך אשר כוללים ליבון תודעתי, רגשי וחשיבה יישומית. כמו כן, מלווה המכון את צוות החינוך במפגשי הטמעה פרטניים ומפתח יחד עימם תוכניות חינוך המבטאות את תפיסת 'דרך כפר'.

מיומו הראשון  של המכון עבודת ההנחיה בקהילות החינוך  מלווה בתהליך  הערכה ע"י  גורם חיצוני. והחל משנת 2011, החל המכון ללמד גם באקדמיה – במסגרת קורס במכללת אורנים,  בתכנית הלימודים לתואר שני בסמינר הקיבוצים ,במכללת גליל מערבי ובאוניברסיטה העברית.

למכון החינוך דרך כפר- מאגר ידע עשיר בו מאוגדים מערכי  הפעילות ורעיונות יישומיים המביאים לידי ביטוי את עקרונות הליבה בהן עוסקות הקהילות  השונות. לכניסה למאגר הידע – לחץ כאן.

להרשמה לאגרת חודשית