ליווי קהילות חינוך- בתי ספר תיכוניים, כפרי נוער

מנחי ומנחות מכון חינוך דרך כפר מאמינים בזיהוי הכוחות בקהילת החינוך: בצוות החינוך המקומי, בהכשרתו ובחיזוקו. 

פעילות ההנחיה נעשית, לאחר לימוד משותף של קהילת החינוך והסכמת השותפים. ההנחייה כוללת תכנית ארבע שנתית של למידה ועבודה משותפת עם הצוות החינוכי הקיים, ללא כל קשר ישיר עם התלמידים. 

בתהליך הלמידה של תפיסת חינוך 'דרך כפר' שותפים כלל אנשי הצוות בקהילת החינוך, מהמנהל ועד לאיש התחזוקה, כדי ליצור את הסינרגיה הנדרשת לבניית קהילה של משמעות. 

השלב הראשון של התהליך מוקדש ללמידה של כלל מרכיבי התפיסה, הכרות עם השפה, הבניית השפה המקומית, מיפוי העשייה הקיימת וארגונה בהתאם לתפיסה, כתפיסת חינוך מסדרת. 

השלב השני של התהליך הינו ביסוס הנלמד בשלב הראשון, פיתוח תכניות ויישומים נוספים למרכיבים שזוהו כחסרי ביטוי מעשי בקהילה, תרגול ההנהלה והצוות החינוכי בניתוח אירועים וסוגיות העולות מהשטח. 

מושם דגש על האחריות של הצוות המוביל המקומי בהובלת התהליך ופיתוח מסוגלות להוביל את התפיסה באופן עצמאי.  

תפיסת חינוך דרך כפר מאפשרת : 

הבניית שפה חינוכית משותפת לצוות בקהילת החינוך (מורים, מדריכים, עובדים סוציאליים, אנשי משק ומנהלה- לכולם משימה חינוכית). 

גיבוש ערכי יסוד לקהילה אשר יביאו לידי ביטוי את ייחוד קהילת החינוך ומחנכיה.  

מיפוי העשייה החינוכית על פי מרכיבי התפיסה, זיהוי חוזקות, זיהוי חסכים וחוסרים ובהתאם לכך עיצוב וארגון העשייה החינוכית