ייעוד

'דרך כפר' מכשירה מחנכים וקהילות חינוך העוסקות בנוער וצעירים במצבי סיכון ליישם את עקרונות התפיסה ולחנך לשייכות ומשמעות.

המחנכים ההולכים ב'דרך כפר' משקפים את המגוון בחברה הישראלית ומאמינים בכוחם להוביל ולעצב מציאות.

'דרך כפר' היא תפיסת חינוך המאפשרת לנוער וצעירים להתפתח למבוגרים משמעותיים, אנשי משפחה ומנהיגים התורמים לחברה.