חזון

מרחבים חינוכיים ומחנכים המעניקים חינוך ערכי וחוסן רגשי לצעירים ונוער במצבי סיכון,

ומהווים מוקדי השפעה על החברה הישראלית.

דרך כפר תהווה מצע לייעוד משותף חוצה שסעים ומגזרים בחברה הישראלית.

מטרת העל:

דרך כפר כתפישת עולם חינוכית תהווה מסגרת חשיבה ועשייה מוכרת לכל אנשי חינוך וקהילות חינוך העוסקות בנוער במצבי סיכון בישראל.