דרך כפר - יוזמות חינוך LOGO מותאם
icon7icon4icon6 icon5

 

 icon7 icon4 icon6  icon5
 

ועד מנהל

חברי הוועד המנהל

דורון כהן – יו"ר הועד
ניצה קרדיש
דב הוק
לורה קינדלר
מייקל סטייפמן
אלי ברכה
גיורא מיוחס
אירית חובב- רייזמן
הווארד רובינשטיין
אודי קדם
גלדיס פליישר

 

להרשמה לאגרת חודשית