וועד מנהל

דורון כהן, יו"ר הועד המנהל

גיורא מיוחס

אלי ברכה

אירית רייזמן

אלי בכר

מירית שטרן

דויד סניידר

חיים רובוביץ'