יצוגי הורות

בראש ובראשונה על המחנכים להכיר בכך שלקשר של המתבגר עם הוריו אין תחליף. לצד זה עלינו לגבש תודעה של משלימי סמכות הורית ובכך להוות מבוגרים משמעותיים בחייהם של המתבגרים, מתוך הבנה כי לעולם לא נתיימר להחליף את ההורים. בדומה להורים שמתגלים אל ילדיהם במצבים וברבדים שונים,

על המבוגר המשמעותי לאפשר לחניכים לפגוש אותו כאדם שלם בעל חוזקות, חולשות וסיפור חיים. הורות בעלת נוכחות יציבה מאפשרת לילד לגבש את זהותו ומשמשת לו כר צמיחה שממנו ישאב ביטחון בכוחותיו. הורות מיטבית מעניקה למתבגר, לחייו ולעולמו פשר וכיוון. ההורות מקפלת בתוכה אחריות לצרכים הקיומיים והרגשיים של הילד ומחויבות להקניית ערכים וכישורי חיים.

על המחנכים להשקיע בחיזוק הקשר של החניך עם משפחתו ושל קהילת החינוך עם המשפחות. על המחנכים לחזק את השותפות בהעצמה הדדית, הן של ההורים בעיני החניך והן של החניך בעיני הוריו.

עקרונות מנחים:

מחנך תלת־ממד: דמות אנושית יציבה, נוכחת, מקבלת ומציבה גבולות.

חיזוק הקשר בין ההורים למתבגרים על ידי העצמת החניך בעיני ההורים והעצמת ההורים בעיני החניך.

חיזוק הקשר בין המחנכים להורים על ידי העמקת ההכרות והרחבת השותפות.