המפקד המחנך המשייך

המפקד המחנך, העשרה ופיתוח מפקדים בכוחות הבטחון

למפקדים בכלל זרועות הביטחון יש את הכח להשפיע על תחושת השייכות של צעירים ישראלים בכל חלקי החברה הישראלית. הנמצאים תחת פיקודם. המפקדים נדרשים להוביל את הצעירים שתחת פיקודם לנקודות מפגש רגישות ומורכבות בחברה הישראלית, מקומות העשויים להוביל לשבר או לתיקון ולשנות מהלך חיים. מתוך הבנה זאת, אנו בדרך כפר מקיימים השתלמויות שנועדו לבסס את התפיסה שהמגוון החברתי הוא נכס ומרכיב חיוני בבניית החוסן והכשירות הערכית. 

  • "המפקד המחנך המשייך" – ימי עיון למפקדים בכירים, הכשרות וסדנאות בבסיסי הדרכה של צה"ל.
  • ימין עיון והדרכות לדרגי פיקוד ושטח במשטרת ישראל ומג"ב.
  • עבודה חינוכית-תרבותית עם בית סוהר אופק לנוער.