מכינות למנהיגות

מכינות דרך כפר למנהיגות

מכינות קד"צ למנהיגות

טיפוח מנהיגות צעירה מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית

עמותת דרך כפר שוקדת על יצירת שכבת מנהיגות צעירה מקרב נוער מהפריפריה הגיאוגרפית-חברתית, באמצעות הפעלת מכינות קדם-צבאיות פורצות דרך: מכינת ימין אורד בחצור הגלילית ומכינה ישראלית  לצעירות במרחביה.

על פי נתוני צה"ל, כ-50% מבני הנוער במצבי סיכון וכ-85% מבנות הנוער במצבי סיכון אינם מתגייסים לצבא או אינם מסיימים שירות צבאי מלא. 50% מבני הנוער הנושרים משירותם הצבאי, נושרים בשנה הראשונה לשירותם. מחקרים שונים מעידים כי צעירים בסיכון שאינם מתגייסים לצבא או מתקשים להשלים את שירות החובה שלהם, נמצאו בעמדת נחיתות בהמשך חייהם בהשוואה לעמיתיהם ששירתו בצבא.

עבור קבוצות אוכלוסייה מוחלשות שרות צבאי מהווה הזדמנות להשתייך למסגרת נורמטיבית ותומך בהשתלבות עתידית במסגרות לימודים ובשוק העבודה. השרות גם מספק רשת קשרים חברתית שתורמת לשיפור הבטחון העצמי ומסייעת בהשתלבות במערכות החיים.

המכינות הקדם-צבאיות הראשונות בישראל הוקמו בעבר ככלי לטיפוח מנהיגות צעירה מרקע מבוסס והיו נגישות בעיקר לשכבות אוכלוסייה חזקות ומבוססות כלכלית. מכינת ימין אורד, "אם מכינות הפריפריה", שנוסדה בשנת, 2000 ומכינה ישראלית שהוקמה בשנת 2013, פרצו את הדרך בעולם המכינות עבור נוער עולה ונוער במצבי סיכון. מכינות אלו מעניקות לצעירים וצעירות הזדמנות אמיתית ליישר קו למנף את השירות הצבאי כמקפצה להצלחה בחייהם הבוגרים.

מכינת ימין אורד למנהיגות ומצוינות חברתית בחצור הגלילית
מכינה ישראלית למנהיגות במרחביה