מכינות למנהיגות

מכינות קד"צ למנהיגות

טיפוח מנהיגות צעירה מהפריפריה החברתית    

עמותת דרך כפר שוקדת על יצירת שכבת מנהיגות צעירה מקרב נוער מהפריפריה הגיאוגרפית-חברתית, באמצעות הפעלת שלוש מכינות קדם-צבאיות פורצות דרך: מכינת ימין אורד בחצור הגלילית, מכינה ישראלית  לצעירות במרחביה ומכינת ניצוץ ימין אורד.

מכינת ימין אורד למנהיגות ומצוינות חברתית בחצור הגלילית
מכינה ישראלית למנהיגות במרחביה
מכינת ניצוץ ימין אורד - מכינה להעצמה ולקיחת אחריות אישית