הכשרת פרחי הוראה בתפיסת החינוך שלנו

תפיסת חינוך דרך כפר נלמדת באקדמיה – באוניברסיטה העברית, מכללת אורנים, מכללת אחווה, מכללת תל-חי ומכללות נוספות להכשרת מורים.