תוכנית דר"ך הרגש

רכישת כלים לליווי רגשי לצוותי חינוך, לבעלי תפקידים בביה"ס ובכפרי נוער שעוסקים בליווי צוות ובהדרכתו. 

התמודדות יומיומית עם אתגרים

הבחירה לעבוד עם נוער במצבי סיכון מחוללת שינוי בחיים של יחידים ואף בחברה כולה. עם זאת, המפגש עם הנוער עשוי לחשוף אותנו להתמודדויות מורכבות וחוויות רגשיות לא פשוטות. על מנת להישאר בנוכחות ובקשר גם  כשהמציאות מאתגרת, אנו זקוקים לליווי רגשי.

"דרוש כפר שלם לגדל ילד"

בדרך כפר מאמינים כי ביכולתו של הצוות החינוכי להוות קרקע יציבה ובטוחה, עבור הנערים והנערות.

הליווי הרגשי נועד לחזק את 'הכפר שלם', ליצור מרחב בטוח להתבוננות, לעיבוד הרגשות  ולהרחבת נקודות המבט על המציאות.  לאורך המפגשים נלמד כי רגשותינו השליליים, כמו גם החיוביים, הם הכלים החשובים ביותר  שיש לנו בעבודתנו. ליווי רגשי יאפשר לנו לבחור להיות נוכחים ולהתמודד יחד כצוות למען משימה חינוכית משותפת.

אילו תכנים נפגוש? 

תיקון הלב ומרכיבי דרך כפר, מאפיינים של נוער במצבי סיכון ; מעגל ההדרה בחינוך והשפעותיו ; הכרה בהצלחות חלקיות בתהליך החינוכי ; מסגור מחדש- ניתוח אירוע על פי תפיסת דרך כפר ; ההדרכה כמרחב מוגן ומאפשר ; יחסים מקבילים במערכות יחסים בתוך הצוות ובין צוות לתלמידים ; אי נטישה וגבולות מכלילים ;

לפרטים נוספים, ניתן לפנות למנחה בקהילת החינוך.