דיאלוג איכותי

קל ופשוט יותר להתנהל בעולם שאינו תובע מאמץ של דיאלוג, כי להבדיל מדיאלוג - הנהלים וההיצמדות למוכר אולי מבטיחים בהירות והצלחה מיידית.

ובכל זאת, מחנך שמבין את תפקידו כמייצג שלמות הורית, יראה ביכולת לפתוח בדיאלוג זכות ולא כורח.

דיאלוג משמעותי בחיי המתבגר מעיד כי החינוך הוא פעילות מתמשכת. זו אינה רק פסגה שאנו שואפים להגיע אליה, אלא תהליך דינמי ומשתנה שהתרחשותו מתמדת, והוא יוצר את עצמו בכל רגע מחדש. במעשה החינוכי מתקיימת תמיד ההזדמנות למשא ומתן המושתת על אותו דיאלוג עמוק בלתי פוסק. גם

כאשר חוויית החיים מקוטעת, הדיאלוג נותר איתן ונוכח בכל עוצמתו ומאפשר הזדמנויות לתיקון הלב וחתירה לחיים שיש בהם פשר וכיוון.

הדיאלוג אינו מתקיים רק בין המתבגר לבין דמויות משמעותיות, אלא בינו לבין הקהילה כולה. דיאלוג משמעותי יכלול משחק תפקידים המאפשר לשני הצדדים לראות את האני שבאחר ויושתת על שקט, דיבור מדוד ומכוון והקשבה פעילה.

עקרונות מנחים:

"האני שבאחר": מחויבות להיכרות עם עולמו של בן השיח ללא טשטוש מקומו המשמעותי של המבוגר בשיחה

דיאלוג מצמיח ומכבד: על בסיס שפה ערכית משותפת בין כל חברי הקהילה.

שיחות אישיות: כל חניך בקהילה יזכה לדיאלוג המושתת על כבוד הדדי בזמן שיוקדש לו לצד דיאלוג ספונטני במפגשים אקראיים.