דרך כפר - יוזמות חינוך LOGO מותאם
icon7icon4icon6 icon5

 

 icon7 icon4 icon6  icon5
 

בית מדרש חניכים – כפר חסידים

בית מדרש חניכים - כפר חסידים

תיאור התוכנית

בית המדרש בכפר הנוער הדתי הוא בית מדרש ייחודי: קבוצת החניכים המתכנסת בו בערבים מקיימת שיח שבסיסו בעולם הספרים היהודי, אך הוא נטוע עמוק בחיי היומיום של החניכים. הלמידה המשותפת בחברותא והעיסוק בטקסטים מפסיקים להיות נחלתם של למדני הישיבות והופכים לרשות הכלל. כך הופכים החניכים לשותפים שווים ובעלי ערך בקבוצה למדנית שעוסקת בסוגיות רוחניות ושגרתיות השזורות זו בזו.

מטרות:

  1. חיזוק הדימוי העצמי
  2. חיבור לזהות החינוכית של כפר הנוער הדתי.
  3. ייצוגיות כלפי גורמי חוץ.
  4. גיבוש קבוצת איכות הלומדת ומפרה את עצמה ואת סביבתה.

תרומת התכנית לחניכים ולצוות:

מיצוב הקבוצה כקבוצת איכות מחזק את הדימוי העצמי של החניכים ויוצרת גאוות יחידה.ההתנסויות בדיונים מעמיקים על תכנים משמעותיים בדרך של לימוד משותף היא חוויה ייחודית ויוצאת דופן.הלימוד הבית מדרשי מעשיר את השיח היומיומי של המשתתפים בגוונים נוספים.

אתגרים עיקריים בהפעלת התוכנית

לגרום להתמדה של חניכים במפגשים.בניית תוכנית מגוונת שלא תחזור על עצמה ותהיה רלוונטית בעיני המשתתפים.לאתר את קבוצת הגיל המתאימה להשתתפות בתוכנית, שיהיו בוגרים מספיק ובו בעת שיהיה מספיק זמן על מנת לעבור ביחד תהליך משמעותי.לייצר תחושת זכות וגאווה בתוכנית.

דגשים להפעלת התוכנית

תוכנית שנמצאים בה מתוך בחירה ולא מתוך כורח.

להיות בתוכנית זו זכות וגאווה פרסום והנכחה בלוח המודעות.לאתגר את הקבוצה בפרויקטים מעניינים

טיפים למחנך בשטח

  • לעבוד על תחושת "נבחרת" אצל המשתתפים.
  • ליצור קבוצה מגוונת מבחינת גיל, מוצא וכו'.
  • לבנות תוכנית מעניינת שנוגעת ביומיום של המשתתפים.
  • ליצור חוזה מחייב לאורך השנה.

להרשמה לאגרת חודשית