דרך כפר - יוזמות חינוך LOGO מותאם
icon7icon4icon6 icon5

 

 icon7 icon4 icon6  icon5
 

ארץ

ארץ

'אדם הוא תבנית נוף מולדתו'. סביבת החיים בה אנחנו גדלים ומתפתחים משפיעה על עיצוב אישיותנו, הדימוי העצמי שלנו וערכינו. המושג "ארץ" מתייחס לכלל היבטיה הפיזיים של סביבת קהילת החינוך: החל במרחב האישי של כל חניך, עבור בחללים קבוצתיים ושטחים ציבוריים וכלה בלוחות המודעות וניקיון השבילים.

סביבת חיים מוקפדת אינה מתעצבת מעצמה, כי אם נוצרת על ידי מחשבה ועשייה מכוונות ומתוך מודעות לדרך בה נרצה שתשפיע על חברי הקהילה החיים בה. תהליך עיצוב הסביבה, בדומה למלאכת החינוך, הוא תהליך הדדי מתמשך והוא משפיע על חברי הקהילה הלוקחים בו חלק ובו בזמן מושפע מהם.

בבסיס הרעיון נמצאת ההזדמנות של המחנך להשתמש במרחב הפיזי להרחבת העשייה החינוכית – ביטוי רוחה של הקהילה, סמליה וערכיה – תוך אחריות שלא יתמלא המרחב מסרים שאינם תואמים את עולם הערכים על פיו אנו רוצים לחיות ולחנך.

"אמת מארץ תצמח" (תהילים פ"ה, פס' 12)

אמ"ת = אסתטיקה, מזעור מאפיינים מוסדיים, תכנים.

עקרונות הליבה של 'ארץ' –  

  1. אסתטיקה: סביבת חיים מוקפדת ויפה
  2. מזעור מאפיינים מוסדיים: קהילת החינוך שואפת לייצר תחושת בית במיטבו עבור חניכיה, תוך הכרה והבנה כי איננה ביתו המיידי של החניך ולא נועדה להחליף אותו.
  3. תכנים: סביבה מחנכת אדם ומשדרת ערכים

זהות המחנך

יוצר, מרחיב ומאפשר תחושת ביתיות בחיי היום-יום בקהילה, תוך שמירה על סביבה פיזית מוקפדת וחמימה המבטאת את ערכי הקהילה.

תכניות לדוגמה

  • שבוע קישוט כיתות

מטרת התוכנית: לאפשר לחניכים לקחת חלק מרכזי בעיצוב החזותי והערכי של סביבתם, לחזק את מרכיבי תחושת הביתיות, המשפחתיות והרלוונטיות בתוך הכיתות, לתת ביטוי לערכי החניכים והקהילה.

המחנכים מובילים תהליך מתמשך בכיתתם בנושא קישוט הכיתה. שלב ראשון: בשיעורי מחנך סביב השאלה: כיצד רוצים לקשט? מה חשוב לנו שיהיה? מדוע? באילו תחומים? אישי, כיתתי, ארצי, לאומי וכו'. למה לקחת אחריות על הסביבה שלנו? שלב שני: תכנון ע"י הכיתה וחלוקת תפקידים. שלב שלישי: הזמנת חומרים. שלב רביעי: תחילת עבודה בשיעורי מחנך. שלב חמישי: סיום ביום מרוכז. שלב שישי: הכרזה על הזוכים וחלוקת תעודות לכל הכיתות. שלב שביעי: תיעוד.

  • שי י"ב

מטרת התוכנית: חיזוק השייכות של החניכים לבי"ס, יצירת נורמה שתרומה לבי"ס -ותיקון עולם – הם דברים טובים ורצויים.

החלת מסורת לפיה שכבת י"ב משאירה מתנה בשטח בי"ס שמטרתה לתרום לחניכים הנשארים והבאים, ע"י שיפור האסתטיקה של המקום, שיפוץ, תיקון או יצירה של פונקציה מועילה בשטח ביה"ס. התכווננות כללית – משהו שיחזק את תחושת הביתיות בביה"ס עם דגש על האופי האנושי.

להרשמה לאגרת חודשית