ארץ- שמים

ארץ

"האדם הוא תבנית נוף מולדתו" שאול טשרניחובסקי

'ארץ' מבטאת את משימתנו ליצירת סביבה פיזית יציבה ואסתטית, שתבטא ביתיות ושייכות. ותנכיח את הערכים על פיהם אנו מעוניינים לחנך.

המימד הפיזי הינו משאב חינוכי שיש להשתמש בו לצורך הנכחת ערכי הקהילה.

עקרונות מנחים:

אסתטיקה - סביבת חיים מוקפדת ויפה

מוגנות ומשפחתיות - באינטראקציה בינאישית ובעיצוב הסביבה - "הכי קרוב לבית"

תכנים- סביבה מחנכת ומשדרת ערכים

שמים

"האלוהות נמצאת בהליכה אל האחר" עמנואל לווינס

השמים של קהילת החינוך מתבססים על ערכים מרכזיים מוסכמים, יהודיים-ישראליים ואוניברסאליים, המקפלים בתוכם פשר, קדושה, ערכים, אידיאל וחזון. על המחנכים להכין את החניכים להתמודד עם דילמות יומיומיות מתוך אמונה ביכולתם לקבל הכרעות ערכיות ולגבש את ה'אני מאמין' האישי.

עקרונות מנחים:

תכניות דגל המבטאות ערכי יסוד ומלכדות סביבן את קהילת החינוך.

חיזוק הזהות בהשראת מעגל השנה והערכים המאפיינים את החגים והמועדים.

קידום החניכים בדרגות השיפוט המוסרי ע"י תרגול מתמיד של דילמות והכרעות ערכיות