דרך כפר - יוזמות חינוך LOGO מותאם
icon7icon4icon6 icon5

 

 icon7 icon4 icon6  icon5
 

אפיקי פעילות

אפיקי פעילות

מכון החינוך מנחיל את תפיסת "דרך כפר" באמצעות אפיקי עבודה שונים:

 1. בית-מדרש חינוכי- מפגשים לצוותי הנהלה, סביב תפיסת 'דרך כפר'.
 2. בית-נדרש- מפגשים לצוותי חינוך הטרוגניים סביב תפיסת 'דרך כפר'.
 3. ימי השתלמות כלל-קהילתיים.
 4. ליווי והטמעה- מפגשים פרטניים.
 5. פורומים בין-קהילתיים.
 6. כתיבת תוכנית חינוך שנתית- ליישום תפיסת 'דרך כפר' בקהילת החינוך.
 7. מדידה והערכה

 

1.   בית-מדרש חינוכי – צוות הנהלה:

אחת לשלושה שבועות, צוות ההנהלה נפגש ללמידה משותפת סביב סוגיות חינוכיות. מפגשי הלימוד עוסקים בתפיסות העולם של צוות ההנהלה, הן כאנשים והן כמחנכים. הלימוד לרוב מסתיים בסימני שאלה להמשך חשיבה וליבון.

מטרות:

 • צוות לומד: יצירת אתנחתא לימודית בתוך השגרה – חשיפה לטקסטים ורוח.
 • יצירת שיח חינוכי-ערכי בקרב הצוות ברוח "דרך כפר", מחוץ לכותלי בית- המדרש.
 • העמקה בתפיסה החינוכית "דרך כפר"; פיתוח/התאמה של תוכניות חינוך בהתאם לתפיסה החינוכית.

תוכן המפגשים:

המפגשים עוסקים במרכיבי השדה החינוכי ומזמינים להתבוננות תמידית ומחודשת בסוגיות שונות, מתוך זווית הראייה של "דרך כפר". הסוגיות מלוות בלימוד טקסטים ובליבון של סיפורי מקרה.

 

 

2.   בית 'נדרש' – צוות מחנכים:

בתי הנדרש מורכבים משני חלקים: החלק הראשון מתמקד ב'מדרש' – למידה, רוח ושיח חינוכי; החלק השני מתמקד ב'נדרש' – בחשיבה יישומית וברעיונות לביצוע. בסוף המפגש המשתתף מנסח לעצמו 'מה נדרש ממנו כמחנך בדרך כפר'.

בתי הנדרש מונחים בשותפות עם הצוות המוביל של קהילת החינוך.

מטרות:

 • העמקה בהבנת תפיסת החינוך "דרך כפר".
 • תרגום תפיסת דרך כפר לאפשרויות התמודדות סביב נושאים חינוכיים בשגרה.
 • פיתוח מסוגלות אצל המשתתף להתבונן, לנתח ולתת מענה לסוגיות שעולות מהשטח מתוך תפיסת "דרך כפר".
 • ביסוס מקומו של הצוות המוביל , הן בעיני עצמו והן בעיני הצוות.

תוכן המפגשים:

המפגשים עוסקים במרכיבי השדה החינוכי ומזמינים להתבוננות תמידית ומחודשת בסוגיות שונות, מתוך זווית הראייה של "דרך כפר". הסוגיות מלוות בלימוד טקסטים ובליבון של סיפורי מקרה, כמו בכלים פרקטיים, דפי מיפוי ועוד.

 

3.   ימי השתלמות – כלל קהילתיים:

ימי ההשתלמות הם בבחינת מסע חינוכי טרנספורמטיבי. ההשתלמויות עוסקות בחלקים השונים של השדה החינוכי וכוללות לימוד, הרצאות, סדנאות העשרה וחיבור פרקטי ומשמעותי למציאות היומיומית של הצוות ושל הקהילה.

משנה שלישית ואילך – ימי ההשתלמות מאופיינים בפעילות חווייתית יותר וכן במעגלי שיח חוצה קהילה.

מטרות:

 • העמקת הלימוד וחידוד מרכיבי השדה בתפיסה החינוכית "דרך כפר".
 • פיתוח השפה המשותפת והנחלתה לצוות הקהילה.
 • יצירת זיקה אישית לתפיסה החינוכית "דרך כפר" בקרב המחנכים.
 • מפגשי למידה משותפים – צוות לומד.

תוכן המפגשים:

בשנה הראשונה – ימי ההשתלמות מוקדשים לכל אחד ממרכיבי התפיסה השונים. בשנים שלאחר מכן – ימי ההשתלמות סובבים סביב נושאים שזוהו ע"י צוות ההנהלה במפגשי בתי המדרש.

 

4.   ליווי והטמעה:

מנחה ממכון דרך כפר מלווה את הצוות המוביל של הקהילה באמצעות מפגשים שבועיים. המנחה עורך פגישות שוטפות על מנת ללוות מקרוב את יישום תכניות החינוך, לנתח אירועים שעולים מהשטח, וכן להעמיק את ההבנה ואת היכולת של איש ההנהלה להוביל ולהטמיע באופן עצמאי את תפיסת דרך כפר.

מטרות:

 • הבנת התפיסה החינוכית והתאמתה לכפר.
 • סיוע והכוונה בבניית התוכנית החינוכית המתוקצבת בכפר.
 • ליווי ובקרה של יישום התוכנית החינוכית המתוקצבת בכפר.
 • הנכחת התפיסה החינוכית בכפר סביב מעגל השנה.
 • סיוע בבניית כלים ייחודיים לכל כפר ברוח התפיסה החינוכית "דרך כפר".

 

5.   פורומים בין-קהילתיים:

כדי לכונן תנועה חינוכית יש צורך בשיתוף פעולה מצד מובילי הקהילות השונות. מתוך העמקת ההיכרות המבוססת על למידת עמיתים, יפותחו שיטות ורעיונות חדשים שיניבו הפריה הדדית. יצירת לכידות בתוך התנועה תאפשר לתפיסת "דרך כפר" להיות מגדלור ומקור השפעה במעגלים מתרחבים לסביבה.

 

6. תכנית חינוך שנתית

במסגרת תהליך ההטמעה של תפיסת דרך כפר בקהילות החינוך, כל קהילה נדרשת לכתוב תכנית חינוך שנתית המאגמת את כלל העשייה החינוכית תוך שיבוץ מתאים עפ"י מרכיבי התפיסה. התוכניות נכתבות ומיושמות בליווי והכוונה של מנחי המכון. התכנית כוללת היבטים תקציביים, הישגים נדרשים ומדדי הצלחה הן לתכניות ספציפיות והן לפונקצית המטרה הכוללת.

7. מדידה והערכה 

קיים מנגנון מדידת תוצאות פנימי המתבסס על ה"מודל הלוגי" ובו עשרות פרמטרים. את עבודת המכון מלווה חברת הערכה חיצונית אשר מעריכה את העשייה ואת יישום התפיסה בקהילות חינוך.

להרשמה לאגרת חודשית